Kalanggaman 0ct.04

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kalanggaman 0ct.04

Glen
Naghahanap po kami ng masasabayan sa boat bukas pa Kalanggaman para makatipid. 2 lang po kami. Nasa Palompon kami ng lunchtime.
Kapag po intersado kayo message nyo ako sa fb. Glen Betia or IG @thewanderingyogiph
Salamat!